Sinn Féin

Last speeches

TD’s

Gerry Adams
John Brady
Pat Buckley
Seán Crowe
David Cullinane
Pearse Doherty
Dessie Ellis
Martin Ferris
Kathleen Funchion
Martin Kenny
Mary Lou McDonald
Denise Mitchell
Imelda Munster
Jonathan O’Brien
Louise O’Reilly
Maurice Quinlivan
Brian Stanley
Peadar Tóibín
Eoin Ó Broin
Caoimhghín Ó Caoláin
Donnchadh Ó Laoghaire
Aengus Ó Snodaigh

Senators

Last speeches

Trevor Ó Clochartaigh
Rose Conway-Walsh
Máire Devine
Niall Ó Donnghaile
Paul Gavan
Pádraig MacLochlainn
Fintan Warfield