NAZWA

IMIĘ NAZWISKO

PARTIA

IMIĘ NAZWISKO

TEXT

Last speeches

COMMITTEE NAME

YouTube playlist 

 

Party playlist